Thứ 5 - 23/05

FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 23/05 CK
Atalanta Atalanta

3 - 0

Leverkusen Leverkusen
H1: 2-0

Thứ 6 - 10/05

FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 10/05 BK
Leverkusen Leverkusen

2 - 2

Roma Roma
H1: 0-1 |Tổng TS: 4-2
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 10/05 BK
Atalanta Atalanta

3 - 0

Marseille Marseille
H1: 1-0 |Tổng TS: 4-1

Thứ 6 - 03/05

FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 03/05 BK
Roma Roma

0 - 2

Leverkusen Leverkusen
H1: 0-1
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 03/05 BK
Marseille Marseille

1 - 1

Atalanta Atalanta
H1: 1-1

Thứ 6 - 19/04

FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 19/04 TK
Atalanta Atalanta

0 - 1

Liverpool Liverpool
H1: 0-1 |Tổng TS: 3-1
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 19/04 TK
Marseille Marseille

1 - 0

Benfica Benfica
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-2 |Tổng TS: 2-2
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 19/04 TK
Roma Roma 1

2 - 1

AC Milan AC Milan
H1: 2-0 |Tổng TS: 3-1
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 19/04 TK
West Ham West Ham

1 - 1

Leverkusen Leverkusen
H1: 1-0 |Tổng TS: 1-3

Thứ 6 - 12/04

FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 12/04 TK
AC Milan AC Milan

0 - 1

Roma Roma
H1: 0-1
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 12/04 TK
Leverkusen Leverkusen

2 - 0

West Ham West Ham
H1: 0-0
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 12/04 TK
Benfica Benfica

2 - 1

Marseille Marseille
H1: 1-0
FPT Play
Nhận định | Video
02:00 - 12/04 TK
Liverpool Liverpool

0 - 3

Atalanta Atalanta
H1: 0-1

Thứ 6 - 15/03

FPT Play
Nhận định
03:00 - 15/03 1/8
Atalanta Atalanta

2 - 1

Sporting Sporting
H1: 0-1 |Tổng TS: 3-2
FPT Play
Nhận định
03:00 - 15/03 1/8
Leverkusen Leverkusen

3 - 2

Qarabag Qarabag 1
H1: 0-0 |Tổng TS: 5-4
FPT Play
Nhận định | Video
03:00 - 15/03 1/8
Brighton Brighton

1 - 0

Roma Roma
H1: 1-0 |Tổng TS: 1-4
FPT Play
Nhận định | Video
03:00 - 15/03 1/8
Liverpool Liverpool

6 - 1

Sparta Prague Sparta Prague
H1: 4-1 |Tổng TS: 11-2
FPT Play
Nhận định
00:45 - 15/03 1/8
Rangers Rangers

0 - 1

Benfica Benfica
H1: 0-0 |Tổng TS: 2-3
FPT Play
Nhận định | Video
00:45 - 15/03 1/8
Slavia Prague Slavia Prague 1

1 - 3

AC Milan AC Milan
H1: 0-3 |Tổng TS: 3-7
FPT Play
Nhận định
00:45 - 15/03 1/8
Villarreal Villarreal

3 - 1

Marseille Marseille
H1: 1-0 |Tổng TS: 3-5
FPT Play
Nhận định
00:45 - 15/03 1/8
West Ham West Ham

5 - 0

Freiburg Freiburg
H1: 2-0 |Tổng TS: 5-1

Thứ 6 - 08/03

FPT Play
Nhận định | Video
03:00 - 08/03 1/8
AC Milan AC Milan

4 - 2

Slavia Prague Slavia Prague 1
H1: 3-1
FPT Play
Nhận định
03:00 - 08/03 1/8
Benfica Benfica

2 - 2

Rangers Rangers
H1: 1-2
FPT Play
Nhận định
03:00 - 08/03 1/8
Freiburg Freiburg

1 - 0

West Ham West Ham
H1: 0-0
FPT Play
Nhận định
03:00 - 08/03 1/8
Marseille Marseille

4 - 0

Villarreal Villarreal 1
H1: 3-0
FPT Play
Nhận định
00:45 - 08/03 1/8
Qarabag Qarabag

2 - 2

Leverkusen Leverkusen
H1: 2-0
FPT Play
Nhận định | Video
00:45 - 08/03 1/8
Roma Roma

4 - 0

Brighton Brighton
H1: 2-0
FPT Play
Nhận định | Video
00:45 - 08/03 1/8
Sparta Prague Sparta Prague

1 - 5

Liverpool Liverpool
H1: 0-3

Thứ 5 - 07/03

FPT Play
Nhận định
00:45 - 07/03 1/8
Sporting Sporting

1 - 1

Atalanta Atalanta
H1: 1-1

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi